Laatste nieuws over de reünie

Ken je Sociëteit Konneksjun nog, of heette die leuke sociëteit in jou tijd De Koffer of De Komkommer ? Het maakt allemaal niet uit, het is allemaal dezelfde geschiedenis, alleen af en toe op een andere locatie. Sociëteit De Koffer / De Komkommer / Konneksjun is in 1964 gestart in Rotterdam Schiebroek en daar zitten we nog steeds !

We gaan vieren dat we 55 jaar bestaan en wel op zaterdag 5 oktober 2019 en dat gaan we doen in onze huidige soos aan het Wilgenplasplein. Lees verder “Laatste nieuws over de reünie”