Corona

Sociëteit Konneksjun volgt de richtlijnen van het RIVM en volgen wij adviezen op van Horeca Nederland.

– Konneksjun is alleen toegankelijk voor leden en huisgenoten van leden.
– Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (exclusief mensen die bar / bestuursdienst hebben); Dat kan betekenen dat bezoekers mogelijk niet naar binnen mogen en dat er gewerkt zal worden met een app waarin leden kunnen reserveren.
– Er worden rekening”bonnen” gemaakt, die alleen kunnen worden gepind; Munten dus voorlopig in de fruitschaal houden.
– De inrichting is aangepast zodat iedereen zich wat makkelijker aan de richtlijnen kan houden.

Natuurlijk zullen wij waar nodig verdere aanpassingen doen.
Via de k-mail en website houden wij jullie verder op de hoogte.
Mochten jullie zelf ideeën of vragen hebben dan horen wij dat graag.