Organisatie

Stichtingsbestuur
Ronald – voorzitter
Rob – penningmeester
Martin – algemeen bestuurslid
Gert Jan – afgevaardigde naar de Jeugdraad

Jeugdraad (dagelijks bestuur)
Ad – voorzitter
Jorick – penningmeester
Gert Jan – webmaster (sooskrant@konneksjun.nl)
Willem – woensdagavond / algemeen bestuurslid
Frans – bar
Hans – technische dienst
Sandra – algemeen bestuurslid
Daan – algemeen bestuurslid