Organisatie

Stichtingsbestuur
Ronald – voorzitter
Rob – penningmeester
Martin – algemeen bestuurslid
Gert Jan – afgevaardigde van de Jeugdraad

Jeugdraad (dagelijks bestuur)
Ad – voorzitter
Willem – vice voorzitter
Jorick – penningmeester
Frans – bar
Hans – technische dienst
Theo- algemeen bestuurslid
Daan – algemeen bestuurslid
Harold – algemeen bestuurslid
Gert Jan – webmaster (sooskrant@konneksjun.nl)
Ronald – afgevaardigde van het Stichtingbestuur