Organisatie

Stichtingsbestuur
Ronald – voorzitter
Rob – penningmeester
Martin – secretaris
Gert Jan – afgevaardigde van het Stichtingsbestuur in de Jeugdraad
vacant- afgevaardigde van de Jeugdraad in het Stichtingsbestuur

Jeugdraad (dagelijks bestuur)
Ad – voorzitter
Willem – vice voorzitter
Jorick – penningmeester
Peter – bar
Hans – technische dienst
Theo- algemeen bestuurslid
Daan – algemeen bestuurslid
Gert Jan – afgevaardigde van het Stichtingsbestuur
                      webmaster (sooskrant@konneksjun.nl)
Ronald – afgevaardigde van het Stichtingsbestuur