WK pool 2018

Hoewel ‘we’ niet meedoen is het wel leuk om een wk-pool in te vullen. Dit jaar gaan we weer voor een online versie. Gekozen is voor Flexvoetbal  , meld je aan en  sluit je dan aan bij de subleague Sociëteit Konneksjun . Inleg voor de Konneksjunpool is 5 euro. Dit kun je cash betalen aan Sammy of storten op NL02ABNA0438666437.